Ocena brak

Kosmos - Fazy Księżyca

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Ze wszystkich ciał niebieskich najbliżej Ziemi znajduje się Księżyc, który okrąża naszą planetę po orbicie wokółziemskiej i jednocześnie obiega wraz z nami Słońce po orbicie wokółsłonecznej. Obok Słońca jest to jedyne ciało niebieskie, które widzimy gołym okiem nie jako punkt świetlny, lecz jako tarczę z jaśniejszymi i ciemniejszymi plamami.

W zależności od swego położenia na orbicie wokółziemskiej, Księżyc ukazuje nam mniejszą lub większą część swej oświetlonej przez Słońce półkuli. Dzięki temu w ciągu miesiąca jego wygląd zmienia się z dnia na dzień.

W astronomii zmiany te noszą nazwę zmian faz Księżyca. Fazy Księżyca obejmują nów (w którym Księżyca nie widać, ponieważ zwraca on ku nam swą nieoświetloną półkulę), pierwszą kwadrę (w której widać połowę tarczy), pełnię (w której widać całą tarczę) i ostatnią kwadrę (w której ponownie widać połowę tarczy). Po ostatniej kwadrze następuje kolejny nów. Od nowiu do pełni Księżyca "przybywa" (widzimy coraz większą część jego tarczy); od pełni do nowiu "ubywa" (widzimy coraz mniejszą część jego tarczy). Odstęp czasu między dwoma kolejnymi nowiami, tzw. miesiąc księżycowy, wynosi 29 1/2 doby i jest kolejną naturalną jednostką miary czasu. W wielu kulturach jednostka ta miała większe znaczenie niż rok i wiele kalendarzy zostało tak skonstruowanych, by miesiące kalendarzowe ściśle odpowiadały miesiącom księżycowym.

W naszym kalendarzu podział roku na miesiące jest umowny i w żadnym stopniu nie odzwierciedla zmian faz Księżyca. Zmiany faz Księżyca nie tracą przez to jednak nic ze swej atrakcyjności i pozostają jednym z najłatwiejszych do obserwowania zjawisk astronomicznych. W okresie między nowiem i pierwszą kwadrą oraz między ostatnią kwadrą i nowiem warto obejrzeć Księżyc przez lornetkę: na granicy oświetlonej części jego tarczy widać wtedy wyraźnie kratery i łańcuchy górskie. Warto pamiętać, że zaćmienia Księżyca mogą wystąpić tylko podczas pełni, zaś zaćmienia Słońca - tylko podczas nowiu.

Podobne prace

Do góry