Ocena brak

KOSMOS

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

KOSMOS (gr. = ład, porządek; kształt, postać; ład wszechświatowy, wszech­świat, świat) łc. cosmos; ang. cosmos; fr. cosmos, cosme (określenie rzadko używane); nm. Kosmos

Termin wprowadzony przez pitagorejczyków na oznaczenie harmonii, porząd­ku i piękna układu liczbowego.

 

 

  1. —> Świat (2) jako harmonijna i upo­rządkowana całość, przeciwieństwo -^ cha­osu; pojęcie filozofii greckiej, a później średniowiecznej nauki i filozofii chrześci­jańskiej, w której jest rozumiane jako stworzony przez Boga, harmonijny i we­wnętrznie uporządkowany wszechświat, zwany też często —> makrokosmosem (1) (w przeciwstawieniu do —> mikrokosmosu/1/).

  2. W astronomii: syn.-^ Wszechświat ja­ko układ galaktyk, gromad galaktyk lub struktur wyższego rzędu.

Podobne prace

Do góry