Ocena brak

Kościół NMP w Toruniu

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Wybudowany w 2 poł. XIV w. nieopodal północnego narożnika rynku przez Fran­ciszkanów sprowadzonych do Torunia w 1239. Trójnawowy, halowy, z emporą nad krużgankiem w nawie północnej. Równa wysokość nawy i prezbiterium czyni sylwetę wysmukłą. Pierwotnie każdą nawę pokry­wał odrębny dach z gotyckim szczytem. Kościół nie ma wieży, zgodnie z regułą Zakonu. Wewnątrz bogato rzeźbione gotyckie stalle, późnogotycki krucyfiks, rokokowa ambona i prospekt organowy z pocz. XVII w. Skarpy wprowadzone do wewnątrz, na nich gotyckie malowidła. W poł. XVI w. kościół został przejęty przez luteranów. Tu zostały złożone zwłoki luteranki Anny Wazówny, zmarłej w 1625. Mauzoleum królewskiej siostry wybudowa­no w 1636 w północnej części prezbi­terium. Po 1724, aż do kasaty klasztoru w 1821, kościół w posiadaniu Bernardynów. Po rozbiórce klasztoru i usunięciu szkód powstałych w 1806 i 1813 w trakcie oblę­żenia miasta kościół parafialny.

Podobne prace

Do góry