Ocena brak

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela przy skrzyżo­waniu ulic Dwornej i Giełczyńskiej. Budowę rozpoczęto około 1500 z fundacji księcia Konrada III Rudego, przebudowa w 1691­92 przez Józefa Szymona Bellotiego w stylu barokowym, 1891-94 gruntowny remont. Budowla murowana, późnogotycka, pseu-dobazylikowa, trójnawowa. Fasada z ba­rokowymi parawanowymi szczytami. Nawy boczne niższe od pięcioprzęsłowej nawy głównej, wydzielone dwuprzęsłowe prez­biterium szerokości nawy głównej, przy nim dwie zakrystie. Przy nawie pn. wieża z ka­plicą, przy pd. kaplica Matki Bożej Łom­żyńskiej. Sklepienie nawy głównej, prez­biterium i kaplicy pn. gwiaździsto-sieciowe a naw bocznych i kaplicy pd. kryształowe. Witraże wykonane po II wojnie światowej. We wnętrzu późnogotyckie, renesansowe
1 wczesnobarokowe nagrobki i płyty nagrobne, manierystyczny obraz Matki Bożej Łomżyńskiej, obraz św. Anny Sa­motrzeć (XVII w.), obraz Wojciecha Gersona Matka Boska Nieustającej Pomocy, kru­cyfiks z 1677, XVI-wieczne rzeźby Jana Chrzciciela i Stanisława biskupa, XVII--wieczna ambona, liczne tablice pamiąt­kowe. Obok katedry pałac biskupi z 1925.

Podobne prace

Do góry