Ocena brak

Kości palców ręki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Kości palców ręki (ossa digitorum manus) składają się z paliczków (phalanges; gr.: falanks = okrągły kloc). Cztery palce strony łokciowej mają po trzy paliczki: bliższy, środkowy i dalszy (pha-lanx proximalis, media et distalis), pierwszy zaś palec, kciuk (polex) ma ich tylko dwa — bliższy i dalszy. Bliższe i środkowe paliczki są do siebie na ogół podobne, tylko że środkowe są znacznie mniejsze niż bliższe. Na każdym, jako na kości długiej, rozróżniamy trzon i dwa końce. Trzony zwTężają się ku dołowi; na stronie grzbietowej są one łukowTato wypukłe; ich powierzchnie dłoniowe są spłaszczone w kierunku poprzecznym i wklęsłe w kierunku podłużnym; do ich ostro zaznaczonych brzegów bocznych przyczepiają się pochewki włókniste ścięgien żginaczy palców. Koniec bliższy, czyli podstawa (basis) paliczka bliższego, ma dołek poprzecznie wydłużony, który łączy się z głową kości śródręcza; końce bliższe (podstawy) paliczków środkowego i dalszego mają duże, wklęsłe powierzchnie, przedzielone w środku wzniesieniem. Koniec dalszy, czyli głowa (caput) bliższych i środkowych paliczków, jest mniejszy niż koniec bliższy; każdy z nich składa się z dwóch małych kłykci, oddzielonych od siebie rowkiem, dostosowanym do odpowiednich powierzchni podstawy, z którą jest połączony stawowo. Powierzchnia stawowa zachodzi dalej po stronie dłoniowej niż po stronie grzbietowej. Na bocznych powierzchniach znajdują się małe dołki dla przyczepów więzadeł. Koniec dalszy paliczka dalszego, czyli tzw\ guzowatość paliczka dalszego (tuberositas phalangis distalisJ1, jest spłaszczony i rozszerza się półksięży-cowato. Guzowatość ta, silnie chropowata na stronie dłoniowej i bocznej oraz zupełnie gładka po stronie grzbietowej, stanowi twarde podłoże dla opuszki palców.

Paliczki bliższe są najdłuższe, dalsze — najkrótsze. Powierzchnie stawowe paliczków, tak samo jak kości śródręcza, są pokryte chrząstką szklistą.

Prócz liczb porządkowych oznaczających palce mają one jeszcze inne z dawna przyjęte nazwy, mianowicie: palec I (digitus I) nazywamy kciukiem (pollex), palec II (digitus II) — wskazicielem albo palcem wskazującym (index2)} palec III (digitus III) — palcem środkowym (digitus medius), palec IV (digitus IV) — palcem serdecznym, obrączkowym lub pierściennym (digitus annulans), palec V (digitus V) — palcem małym (digitiLS minimus).

Podobne prace

Do góry