Ocena brak

Kości obręczy kończyny dolnej

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

  • Kość biodrowa jest największą częścią składową kości miedniczej i składa się z trzonu i talerza. Obie te części oddzielone są na powierzchni wewnętrznej przez kresę łukowatą. Trzon posiada dwie powierzchnie: wewnętrzną i zewnętrzną. Wytwarza 2/5 panewki. Talerz posiada powierzchnię pośladkową oraz krzyżowo-miedniczą oraz brzegi przedni i tylny. Na powierzchni pośladkowej znajdują się trzy kresy pośladkowe: tylna, przednia i dolna, ograniczające miejsca przyczepów trzech mięśni pośladkowych. Powierzchnia krzyżowo-miednicza tworzy dół biodrowy. Ku tyłowi od dołu znajduje się powierzchnia uchowata i guzowatość biodrowa. Talerz od góry ograniczony jest przez grzebień biodrowy posiadający wargę zewnętrzną, wewnętrzną oraz kresę pośrednią. Grzebień rozpoczyna się kolcem biodrowym przednim górnym. Na brzegu przednim występują kolce biodrowe przednie górne (x2) i kolce biodrowe przednie dolne (x2). Na brzegu tylnym wyróżniamy kolce biodrowe tylne górne (x2), kolce biodowe tylne dolne (x2) i wcięcie kulszowe większe. Oddziela ono kość biodrową od kości kulszowej.

  • Kość kulszowa składa się z trzonu i gałęzi. Wytwarza 2/5 panewki. Trzon ma dwa brzegi: przednio-dolny i tylny. Brzeg przednio-dolny posiada guzek zasłonowy tylny. Na brzegu tylnym znajduje się kolec kulszowy, a powyżej niego wcięcie kulszowe mniejsze. Gałąź kości kulszowej odchodzi od trzonu pod kątem prostym. Ma dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną, do których przyczepiają się mięśnie obręczy kończyny dolnej, dna miednicy i uda.

  • Kość łonowa składa się z trzonu, gałęzi górnej i gałęzi dolnej.Trzon tworzy 1/5 część panewki i łączy się z trzonem kości biodrowej, tworząc wyniosłość biodrowo-łonową. Powierzchnia górna ma dwa brzegi: tylny w postaci grzebienia i górny, na którym znajduje się guzek łonowy. Powierzchnia dolna przechodzi w bruzdę zasłonową. Gałąź górna kończy się powierzchnią spojeniową, służącą do połączenia z przeciwległą kością łonową. Gałąź dolna ma dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Jej brzeg przyśrodkowy tworzy kresę łonową.

  • Panewka jest głębokim, kubkowatym dołem, skierowanym bocznie, ku przodowi i dołowi. Tworzą ją wszystkie kości składowe stanowiące kość miedniczą. Panewka przerwana jest u dołu wcięciem panewki, które prowadzi do dołu panewki, leżącego w jej dnie. Do brzegu panewki stanowiącego obwodową wargę powierzchni księżycowatej, przyczepia się obrąbek panewki, który ponad wcięciem panewki tworzy więzadło poprzeczne panewki. Powierzchnia księżycowata stanowi powierzchnię stawową w stawie biodrowym.

Podobne prace

Do góry