Ocena brak

Kości człowieka-streszczenie

Autor /Annorrylype Dodano /17.03.2007

KOŚCI.

Odcinki kręgosłupa:
1.szyjny-7kręgów(C1-C7)
2.piersiowy-12kręgów(Th1-Th12)
3.lędźwiowy-5kręgów(L1-L5)
4.guziczny-3/4kręgi(Co)
5.krzyżowy-5kręgów(S1-S5)

Odcinek szyjny.
-rozdwojony wyrostek kolczysty
-wyrostki poprzeczne zawierają otwory dla tętnic szyjnych
-C1 atlas(kręg szczytowy, dźwigacz)
-C2 axis (kręg obrotowy)-posiada ząb kręgu obrotowego służący do połączenia stawowego z C1
-C7 kręg wystający

Odcinek piersiowy.
-między trzonem, a wyrostkami stawowymi występuje wcięcie żebrowe, służące do połączenia z głowami żeber.
-na wyrostkach poprzecznych występują dołki żebrowe służące do połączenia z guzkami żeber.

Odcinek lędźwiowy.
-11wyrostków
-zamiast wyrostków poprzecznych występują wyrostki żebrowe.
-na wyrostkach stawowych górnych występują wyrostki su teczkowe.
-do wyrostków żebrowych przylegają wyrostki dodatkowe.

Odcinek krzyżowy.
-posiada 2 powierzchnie(grzbietowa, miedniczna)
-obie powierzchnie posiadają po 4pary otworów krzyżowych przez, które wychodzą nerwy krzyżowe
-kość krzyżowa ma kształt trójkątny
Kręgosłup.
-utrzymuje pionowa postawę
-ochrania rdzeń kręgowy
-utrzymuje czaszkę

Krzywizny kręgosłupa.
Lordoza-wygięcie kręgosłupa do przodu.
Kifoza-wygięcie kręgosłupa do tylu.
Skolioza-skrzywienie boczne kręgosłupa.

Budowa kręgu.
-trzon
-otwór kręgowy
-7wyrostków odchodzi od łuku kręgów(wyrostek kolczysty,2wyrostki poprzeczne,2wyrostki stawowe górne,2wyrostki stawowe dolne)

Rodzaje połączeń kręgów:
-chrzastkowzrosty (krążki miedzykregowe-23dyski)
-więzozrosty(wiązadła łączące poszczególne części kręgów)
-kościozrosty(utworzenie kości krzyżowej)
-stawy

Budowa klatki piersiowej.
-mostek
-żebra(12par)
-12kręgów piersiowych

Mostek.
-rękojeść(zawiera 3wcięcia:parzyste wcięcia obojczykowe, parzyste wcięcia szyjne, wcięcia żebrowe)
-trzon
-wyrostek mieczykowaty

Żebra.(składają się z 2cześći:kości żebrowej i chrząstki żebrowej)
-żebra prawdziwe lub właściwe(od1 do 7pary)
-żebra rzekome(od 8 do 10)
-żebra wolne(11 i 12)

Połączenia kości w obrębie klatki piersiowej.
-stawy żebrowo-kręgowe
-staw żebrowo-poprzeczny
-stawy mostkowo-żebrowe

Czaszka.
Cześć zew. czaszki:
-sklepienie czaszki- cześć górna
-podstawa- cześć dolna
-ściana przednia
-ściana tylna
-ściany boczne

Wnętrze czaszki stanowi jama czaszki.

Części czaszki:
-mózgoczaszka(ochrania głowę)
-trzewioczaksza

Kości mózgoczaszki.
-nieparzyste(kość czołowa ,kość potyliczna ,klinowa,sitowa)
-parzyste(skroniowe x2,ciemieniowe x2)

Kość trzewioczaszki.
-nieparzyste(lemiesz,żuchwa,kość gnykowa)
-parzyste(kości nosowe,szczękowe, jarzmowe, łzowe, małżowiny nosowe dolne,kosci podniebienia)

Połączenia kości czaszki.
-ścisłe i ruchome

SZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ.
-obręcz barkowa
-kończyny górne wolne

Obręcz barkowa.

Podobne prace

Do góry