Ocena brak

Kość krzyżowa

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Kość krzyżowa (os sacrum) powstaje ze zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych, co następuje dopiero u dorosłych, w wieku 20—25 lat. Kość krzyżowa dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne za pośrednictwem obręczy kończyny dolnej. Jest ona jakby wklinowana między kości miedniczne, z którymi tworzy silny pierścień kostny, zwany miednicą; ma też w rzeczywistości kształt zbliżony do klina czy trójkąta skierowanego wierzchołkiem ku dołowi. Zgodnie z tym górna, poszerzona część kości nosi nazwę podstawy (basis ossis sacri), dolna zaś — wierzchołka (apex ossis sacri).

Kształt ten jest spowodowany szybkim zmniejszaniem się wymiarów kręgów krzyżowych w kierunku ku dołowi. Oglądana z boku kość krzyżowa wykazuje silne wypuklenie skierowane ku tyłowi (kyphosis sacralis*; kyfos = krzywy), wskutek czego pojemność miednicy mniejszej znacznie się powiększa. Cała kość w pionowej postawie ciała leży pochyło od przodu i góry ku tyłowi i dołowi. Ponieważ lędźwiowy odcinek kręgosłupa jest wypukły do przodu, a kość krzyżowa do tyłu, na granicy piątego kręgu lędźwiowego i podstawy kości krzyżowej powstaje kąt skierowany wierzchołkiem do przodu, zwany kątem lędźwiowo-krzyżowym (angulus lumbosacralis*)\ wynosi on 120— —170°. Wierzchołek tego kąta leży na tzw. wzgórku (pro-montorium), utworzonym przez wpuklającą się do przodu krawędź krążka międzykręgowego położonego między piątym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową.

Podobne prace

Do góry