Ocena brak

Korzyści wynikające ze stosowania SIM

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Prawidłowe wykorzystanie możliwości, jakie daje system informacji marketingowej przynosi przedsiębiorstwu i jego kierownictwu wiele istotnych korzyści. Jak wykazują badania są to przede wszystkim:

  • aktualne informacje i raporty - przy szybko zmieniającym się otoczeniu i złożoności problemów decyzyjnych oznaczają lepszą efektywność podjętych działań,

  • elastyczne i selektywne pozyskiwanie danych - kierownik ma możliwość uzyskania tej informacji, której potrzebuje w określonym czasie,

  • natychmiastowe dostrzeganie zagrożeń, możliwości i trendów - dostępność i różnorodność źródeł informacji umożliwia dostrzeganie zmian zachodzących na rynku,

  • wykorzystanie wielu źródeł informacji w tym samym czasie,

  • automatyczne przenoszenie potrzeb rynkowych do firmy i ich realizacja,

  • testowanie alternatywnych strategii i planów, przy wykorzystaniu modeli symulacyjnych,

  • podejmowanie decyzji pośrednich na podstawie raportów o sprzedaży,

  • zapobieganie tłumieniu informacji w firmie, ułatwiające podejmowanie trudnych decyzji (np. kiedy produkt powinien zostać wycofany ze sprzedaży),

  • stworzenie dokładniejszych podstaw odnoszenia nakładów do wyników marketingowych, pozwalające poprawnie budować plany marketingowe.

Podobne prace

Do góry