Ocena brak

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Autor /Franek Dodano /25.04.2011

Właśnie fakt, że sam Jezus przyjął chrzest Jana stworzyło możliwość podjęcia tego znaku zaraz po Wielkanocy dla nadchodzącego Królestwa Bożego. Teraz bowiem w przekonaniu uczniów eschatologiczna sytuacja stała się jednoznaczna. Znak czasu przez krzyż i wywyższenie został bardziej uintensywniony. Nawrócenie zwrócenie się ku zbliżającemu się wywyższeniu Chrystusa, zbawienie stało się jeszcze bardziej naglące. To znaczy eschatologiczny aspekt chrztu Jana był przez uczniów Jezusa jeszcze usilniej eksponowany ale to nowy sposób w jaki Bóg zwraca się do wszystkich doświadczany jest, opisywany równicześnie jako Ducha. W tym zewnętrznym znaku który chrzciciel ustanowił a przyjął sam Jezus dają się streścić zasadnicze punkty widzenia, tzn wówczas kiedy został związany z Chrystusem, kiedy stał się chrztem „w imię Mesjasza Jezusa”.

Zewnętrzny znak chrztu Jana wypełniony został nową rzeczywistością Jezusa: „Woda i Duch” działają współzależnie w napiętym powielkanocnym oczekiwaniu na przyjście Pana wobec Żywego jeszcze wrażenia jakie pozostawiło Janowe przepowiadanie pokuty, wobec faktu jaki również przebija się w wielu miejscach w Nowym Testamencie, że chrzest Jana także po jego śmierci był kontynuowany jako, że wziął się razem z nim rodzaj mesjańskiego ruchu Chrzciciela. Pierwsi chrześcijanie w swoich przemówieniach do żydów nawiązują z jednej strony do tego wywierającego głębokie wrażenie znaku, a z drugiej strony odcinają się od Jana napełniają go nową treścią, czynią z niego chrzest w imię Jesusa Chrystusa.

Wraz z przejęciem i sprawowaniem tego znaku z Wody i Ducha pierwsi uczniowie wyrazili: * dokonuje się tu nawrócenie zwrot ku nadchodzącemu Królestwu Bożemu * dokonuje się zwrot ku Jezusowi Jego słowom i czynom, a zatem oczekiwaniem Zbawienia, a nie strach przed sądem. *zbawienie dokonuje się tu i teraz nowe życie zostało mu ofiarowane, a w Duchu jest obecne i bliskie nam. Królestwo Boże zbliżyło się w Jezusie, a w Duchu Świętym przypada każdemu, kto zwraca się ku niemu w tym znaku wody.

Podobne prace

Do góry