Ocena brak

Korupcja ogranicza inwestycyjny potencjał firm...

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Środki, które firmy przeznaczają na łapówki powiększają ich koszty. Koszty te przerzucane są na klientów, którzy muszą płacić wyższe ceny. Ponoszone koszty ograniczają także możliwości inwestycyjne firm, a w szczególności możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W ten sposób korupcja jest czynnikiem podtrzymującym bezrobocie.

- Pogląd ten potwierdzają dane statystyczne. Analiza danych otrzymanych w sondażu przeprowadzonym w ponad 3600 firmach z 69 krajów przez Światowe Forum Ekonomiczne w 1996 roku dowodzi, że firmy płacące wyższe łapówki ponoszą wyższe koszty kapitału i wyższe koszty inwestycji.

- Negatywny wpływ korupcji na poziom inwestycji krajowych przy założeniu równości innych czynników potwierdzają także analizy oparte na danych statystycznych z wielu krajów, dokonane przez Mauro (1995) i Wei (1998).

Podobne prace

Do góry