Ocena brak

Korona szwedzka Zygmunta III Wazy

Autor /Benignus Dodano /15.05.2012

 

Początkowo Szwedzi popierali Zygmunta na tronie. Unia personalna między Polską a Szwecją wydawała im się korzystna. Dawała nadzieję na osłabienie władzy królewskiej, podzielonej między dwa trony. Gdy nadzieje zawiodły (pomógł w tym żarliwy katolicyzm Zygmunta i gorliwy luteranizm jego poddanych) musiało dojść do zerwania unii.

Dodatkowo Szwedzi nie chcieli zgodzić się na oddanie Polsce obiecanej w pacta conventa północnej Estonii. Stryj Zygmunta, Karol Sudermański, który sprawował władzę w jego imieniu, prowadził zręczną politykę i bliższy był Szwedom niż Zygmunt.

Był lepszym gwarantem realizacji politycznych interesów Szwecji niż król Polski, tym bardziej, że interesy obu państw były sprzeczne (walka o dominium maris Baltici).

Podobne prace

Do góry