Ocena brak

„KORDIAN” - WALORY FORMY UTWORU

Autor /jez Dodano /07.03.2011

Utwór ten jest dramatem romantycznym:

1. zerwanie z kanonem trzech jedności

2. synkretyzm formy (monolog Kordiana - liryka, opowiadania Grzegorza - epika, dialogi - dramat)

3. wprowadzenie rozbudowanych elementów lirycznych

4. obecności fantastyki i ludowości

5. indywidualizacja języka bohaterów

6. występowanie bohatera romantycznego

Do góry