Ocena brak

Kora węzłów chłonnych

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Kora (cort£x) jest bardziej zbita, zbudowana z jednorodnej tkanki limfatycznej zawierającej liczne grudki wtórne (str. 83) z jaśniejszym ogniskiem rozmnażania (ośrodkiem reakcji) oraz obwodowym, koncentrycznym, ciemniejszym pasmem limfocytów. Z powierzchni grudki wtórnej mogą wyrastać młode grudki, które nazywamy wtedy grudkami trzeciego rzędu. Oprócz obu powyższych postaci odróżniamy jeszcze grudki pierwotne, małe, okrągłe twory, położone w korze pod torebką; odznaczają się one swą ciemną barwą wskutek gęstego położenia limfocytów. Grudki pierwotne powstają pod wpływem stosunkowo małych bodźców; mogą one zanikać i znowu się wytwarzać, lub też pod wpływem silniejszych bodźców przekształcać się w grudki wtórne. Wszystkie trzy typy grudek mają też nazwę grudek korowych, gdyż położone są w korze narządu.

Podobne prace

Do góry