Ocena brak

Kora móżdżku

Autor /Otomar444 Dodano /21.08.2013

Na całej szerokości kora móżdżku ma trzy warstwy:

  • warstwę drobinową

  • warstwę zwojową

  • warstwę ziarnistą

Warstwa drobinowa składa się z nielicznych komórek a także włókien nerwowych. Budują ją dwa rodzaje komórek: komórki gwiaździste i tzw. komórki koszyczkowe. Wśród komórek gwiaździstych wyróżniamy komórki małe i duże. Komórki koszyczkowe posiadają mocno rozgałęziony neuryt, oddający liczne kolaterale, które oplatają ciała neurocytów sąsiedniej warstwy.

Warstwa zwojowa kory móżdżku zawiera duże komórki nerwowe zwane gruszkowatymi, a od nazwiska odkrywcy komórkami Purkinjego. Są to neurony wielobiegunowe, z obficie rozgałęzionymi dendrytami. Od podstawy komórki odchodzi neuryt, który poprzez niżej położoną warstwę ziarnistą dochodzi do substancji białej móżdżku. Neuryty komórek Purkinjego stanowią jedyne włókna odchodzące od kory móżdżku. Najgłębszą warstwą kory móżdżku jest warstwa ziarnista, zbudowana z dużych i małych komórek ziarnistych. W preparatach histologicznych przestawia się ona jako ciemno wybarwiająca się część kory móżdżku.

Jak już podkreślono włóknami odchodzącymi od kory móżdżku są neuryty komórek gruszkowatych. Natomiast do kory móżdżku dochodzą liczne włókna nerwowe. Wśród włókien tych wyróżniamy dwa ich rodzaje:

  • włókna pnące się, docierające nawet do najbardziej wierzchniej warstwy- drobinowej

  • włókna kiciaste, które kończą się w warstwie ziarnistej kory móżdżku

Podobne prace

Do góry