Ocena brak

Kopiec

Autor /MeneuntokeSop Dodano /02.08.2007

Dr Herbert Kopiec „Rozumiejący wgląd w wychowanie”

Składniki dobra wspólnego w społeczeństwie:
1. bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
2. bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
3. wolność słowa
4. rozwój kultury, oświaty
5. sprawiedliwe sądownictwo
6. wolność zrzeszania się
7. sprawiedliwy podział dochodu narodowego


- Nie ostrzega się, że cywilizacja i kultura mogą być chore, że tolerancja może nieść złe
skutki
- Znawca wychowania socjalistycznego – Antoni Heliodor Muszyński


Wychowanie- to jest fenomen, który się dzieje między ludźmi, dzieje się w relacjach między
ludźmi; to jak się do siebie odnoszą: przygotowanie dzieci i młodzieży do
życia politycznego.

Człowiek może czynić coś przeciw swojej naturze (=nieludzki)

Pedagogika jest zawsze zdominowana przez aktualną władzę.

Mieli rację starożytni, że w życiu są fundamentalne wartości: prawda, dobro, piękno. W różnych okresach zostają one zdradzone.

Nie jest tak, że wszystko ma charakter zmienny. W sensownym myśleniu o wychowaniu są elementy stałe, niezmienne, np. naturalne ukonstytuowanie człowieka; wychowanie dotyczy człowieka. Najpierw trzeba przyjrzeć się, jaki człowiek jest. Trzeba najpierw przyjąć jakąś koncepcję, jaki człowiek jest, a następnie sprawdzić, czy przyjęta koncepcja ma sens.


Punkty stałe, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę myśląc o wychowaniu:
1. jaki człowiek jest w swoim naturalnym ukonstytuowaniu; zajmuje się tym filozofia
( sporo o człowieku wiemy, ale nadal pozostaje tajemniczy, np. moment narodzin,
śmierci )
2. kim jest człowiek? (socjaliści w ogóle się tym nie zajmowali )


W 1970r Heliodor Muszyński ( marksistowski pedagog ) ocenił, że udało się zbudować pedagogikę naukową. Jakie warunki stworzyć, aby ukształtować pożądany wzorzec, osobę. W jakie formy aktywności zaangażować uczniów.

Postmodernizm- nie ma prawdy obiektywnej. Kiedy ma swoją prawdę.


Pedagogika socjalistyczna tak pojmowała człowieka (filozofia traktowana była za pogardę), człowiek traktowany był jako osoba z zewnątrz sterowana ( oparcie na psychologii behawiorystycznej ). Człowiek to istota, która dąży do nagród, a unika kar( skuteczny sposób kierowania ludźmi; wyznaczniki zachowań ludzi, karanie zachowań oportunistycznych ) .
Wychowanie polega na uwewnętrznieniu istotnych wartości( jeśli człowiek ma wysokie poczucie wartości, to nie będzie oczekiwał za każde pozytywne zachowanie nagrody ).


Nie najważniejsze jest to, co daje się zmierzyć, policzyć, ale ważne jest ciepło, klimat, miłość, rozmowy itp. w domu rodzinny.
Scjentyzm= zmierzyć, poznać, zrozumieć, zbadać.
Jeśli coś ma charakter naukowy to musi „ chwytać „ prawdę, a ona jest niezmienna, jest stała.
Ńiezmienna jest również rzeczywistość, byt.

Podobne prace

Do góry