Ocena brak

Kopalnie wielkie i małe

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Około 70% całej produkcji górniczej pochodzi z kopalni odkrywkowych. Niekiedy niezbędne jest zdjęcie nadkładu z przykrywających skał o masie aż 20-krotnie większej niż masa całego eksploato­wanego złoża. W rezultacie podczas wszystkich prac górniczych, tych odkrywkowych i głębino­wych, przemieszcza się w ciągu roku około 50 mld ton materiału. Lecz poszczególne przedsięwzięcia ogromnie różnią się skalą działań. Jeszcze dziś drobni poszukiwacze przesiewają rzeczny żwir w poszukiwaniu okruchów złota bądź opali, a w wielu niewielkich szybach dwóch - trzech gór­ników wydobywa rocznie parę tysięcy ton rudy rocznie. Na drugim końcu plasują się giganci w ro­dzaju południowoafrykańskich kopalni złota. 15000 górników wydobywa rocznie miliony ton złotono­śnej skały z najgłębszych na świecie eksploato­wanych pokładów. Kopalnia złota w Carletonville w RPA osiąga głębokość 3,7 km i jest najgłębszą kopalnią świata. Powietrze używane do wentyla­cji tak głęboko położonych chodników jest po dro­dze chłodzone w specjalnych instalacjach, gdyż na tych głębokościach panuje zbyt wysoka tempe­ratura, by można było efektywnie pracować. Naj­większą na Ziemi kopalnią odkrywkową jest kopal­nia miedzi w Bingham Canyon w stanie Utah, USA, gdzie codziennie zdejmuje się około 250000 ton nadkładu i wydobywa 100000 ton rudy mie­dzi. Zawartość miedzi w tamtejszej rudzie wyno­si 0,7%. Dno tej kopalni znajduje się całe 600 met­rów poniżej poziomu terenu.

Podobne prace

Do góry