Ocena brak

Kopalnie odkrywkowe

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Górnictwo odkrywkowe polega na odsłanianiu pokładu dzięki pracom prowadzonym z powierzchni ziemi. Istnieją różne rodzaje kopalni odkryw­kowych. Są nimi przykładowo kamieniołomy, w których dobywany jest granit, marmur, wapień i inne surowce skalne. Inny charakter mają kopalnie eksploatujące złoża zalegające stosunkowo płyt­ko, za to na dużej powierzchni. Nadkład jest w ta­kich wypadkach zdejmowany stopniowo i stop­niowo odkrywane jest złoże. Tak wyglądają na przykład kopalnie węgla brunatnego.
Górnictwem odkrywkowym jest także wydo­bywanie piasku i żwiru z dna rzek bądź szelfu. Zresztą celem tych operacji może nie być wcale piach, a np. zawarte w nim diamenty. Większość przemysłowych robót górniczych na morzu odbywa się na wodach o głębokości do 60 m, używa­jąc różnego typu pogłębiarek. Jednak przy użyciu specjalnych pomp wydobywa się mangan z dna Pacyfiku z głębokości aż 900 metrów! Rozwój techniki wydobycia z głęboko położonych pod po­wierzchnią wody złóż podmorskich da nam dostęp do znacznie większych rezerw surowcowych niż te, które zalegają pod powierzchnią lądów.
Zupełnie inny charakter niż górnictwo odkryw­kowe mają niektóre techniki wydobywcze stoso­wane do wydobywania np. siarki. Z odkrywkami łączy je tylko to, że prace górnicze prowadzi się także wyłącznie z powierzchni. Proces Frascha polega na tym , że do złoża siarki wierci się szyb, którym specjalnymi rurociągami wtłacza się pod ziemię wodę pod wysokim ciśnieniem i o tem­peraturze przekraczającej 100°C. Woda topi i unosi siarkę, tak że można ją wypompować na po­wierzchnię. Podobnie odbywa się wtłaczanie do otworu rozpuszczalnika, którego celem jest rozpuszczenie wydobywanego minerału i następnie wypompowanie roztworu. W taki sposób można wydobywać np. sól. Najprostszą odmianą tych technik jest urabianie hydrauliczne, polegające na wypłukiwaniu miękkiego surowca z pokładu wodą pod wysokim ciśnieniem, jak niekiedy postępuje się z kaolinem - szlachetną odmianą gliny.

Podobne prace

Do góry