Ocena brak

Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów

Autor /gruszka Dodano /20.05.2014

Koordynacja czynności mięśni zachodzi na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. U osoby niewytrenowanej badania elektromiograficzne wykazują, że podczas realizacji ruchów czynne są nie tylko mięśnie bezpośrednio zaangażowane w dany ruch, ale także pewną aktywność można stwierdzić w innych mięśniach. Proces treningu prowadzi do ograniczenia aktywności zbędnych mięśni, a właściwe mięśnie są czynne na poziomie odpowiadającym realizowanej aktywności, co umożliwia sprawniejszą realizację ruchu. Ustala się także stosowny wzorzec wykorzystywania różnych grup mięśniowych w różnych fazach ruchu. W efekcie ruch realizowany jest przy mniejszych kosztach energetycznych, co wiązać należy z oszczędniejszym wykorzystywaniem pracy mięśni. Poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej przyczynia się również do zwiększenia szybkości i lepszej precyzji wykonywanych ruchów. Polepszenie koordynacji czynności różnych, także antagonistycznych grup mięśniowych, może również powodować zwiększenie siły maksymalnego dowolnego skurczu. W rezultacie daje to wrażenie łatwości i lekkości, z jaką wytrenowani zawodnicy wykonują prezentowane ruchy, które uzyskują zarazem harmonijność, elegancję i precyzję. Niewątpliwie trening poprawiający koordynację ruchów wiąże się ze zmianami czynności sieci neuronalnej i proces ten toczy się na wielu szczeblach ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie brak jest jeszcze na ten temat szczegółowej wiedzy.

Podobne prace

Do góry