Ocena brak

Kontynuacja. Zaburzenia psychiczne.

Autor /fireman Dodano /04.10.2006

Kontynuacja . Zaburzenia psychiczne.

Epidemiologia zaburzeń psychicznych / pojęcie wyjęte z nauk medycznych/ dziedzina, która zajmuje się badaniem podłoża, oraz prawidłowości rozprzestrzeniania się chorób psychicznych lub epidemiologicznych . Epidemii niektórych zaburzeń nie da się opanować mówimy o tzw. Toksykologii przenoszenia społecznego. Specjaliści szacują, że ok. 20% w skali globu to osoby, które były, są lub będą zaburzone psychicznie.
W przypadku epidemiologii zaburzeń psychicznych najgłębsze zaburzenia to różne psychozy 1% w skali kraju, czyli w Polsce ok. 380000 ludzi niezdolnych do pracy głęboko i długotrwale psychicznie.
W przypadku zaburzeń osobowości 98,9% osoba podejmuje wiele działań nawet agresywnych, ma długotrwałe pretensje do świata, nie jest w stanie funkcjonować w rodzinie.

Na przestrzeni dziesiątków lat do tendencji epidemiologicznej zaliczamy:
1/ wzrost ilości zaburzeń afektywnych w tym depresyjnych
2/ wzrost ilości w skali globalnej zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego i młodzieńczego
3/ wzrost ilości zaburzeń uzależnionych nie tylko alkoholizmem, narkomanią ale uzależnieniami cywilizacyjnymi

Sfera:
Telemania
Komórkomania
Internet
Infomania
Maniactwo koncentrujemy się bez reszty na pewnej sferze, kosztem innych sfer
Jedną z konsekwencji jest zadłużenie
- uzależnienia hazardowe wyrażają się w podejmowaniu wysokiego ryzyka
- zachowania o podłożu seksualnym , mnożenie ilości partnerów i partnerek
- wzrost ilości zaburzeń lękowych i osobowościowych
-wzrost ilości zaburzeń wieku starczego
- wzrost ilości zaburzeń psychicznych związanych z ubóstwem i bezdomności

Do góry