Ocena brak

Kontrolowanie pamięci

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

kontrolowanie pamięci - proces ukierunkowany na analizowanie przebiegu i efektów zapamiętywania, utrwalania lub przypominania sobie przez jednostkę (lub komputer) materiału przeznaczonego do uczenia się; w przypadku k.p. przez człowieka, w zależności od rodzaju zadania, proces ten jest w różnym stopniu uświadamiany i zaplanowany, związany z rozwojem — metapamięci i — metapamięciowej wrażliwości.

Podobne prace

Do góry