Ocena brak

KONTROLA NASTĘPNA

Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013

Kryterium wyodrębnienia k.n. jest czas jej przeprowadzania - po zakończeniu działania. K.n. polega na porównaniu uzyskanych rozmiarów, przychodów, kosztów lub efektów zakończonego działania (procesu) z przyjętymi jako wzorzec normami i ustaleniu na tej podstawie odchyleń (różnic), wyjaśnieniu przyczyn tych odchyleń oraz wyciągnięciu odpowiednich wniosków na przyszłość. K.n. wykonywana jest więc na bazie danych (informacji) o zdarzeniach już zaistniałych, wykonanych, rzeczywistych, których nie można już korygować, jedynie można z nich wnioskować na przyszłość.

Celem k.n. jest ocena prawidłowości przebiegu zakończonego działania oraz wnioskowanie na tej podstawie na przyszłość. K.n. jest najczęściej stosowaną formą kontroli gospodarczej: księgowej, finansowej czy technicznej. Przykładami k.n. będą: kontrola jednostkowego rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu za ubiegły miesiąc, kontrola kosztów wynagrodzeń za ubiegły rok, kontrola kosztów zakończonej inwestycji, kontrola sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy, kontrola wykonania budżetu, kontrola wykonania planu produkcji, sprzedaży.  

Podobne prace

Do góry