Ocena brak

Kontrakt future

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011

Charakterystyka

Kontrakt future- kontrakt ten jest odmiana kontraktu forward- czyli umowy zawartej w danym momencie, a obejmującej dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po cenie uzgodnionej w chwili zawierania umowy ( Robert W. Kolb 1997, s.33).


Różnicą, jaka występuje między kontraktami future a forward jest to, iż obrót kontraktami future odbywa się na zorganizowanych giełdach. Również warunki kontraktu są dokładnie określone. Największy wolumen obrotu ma miejsce na rynkach finansowych kontraktów future- na akcje i obligacje ( G. Crawford, B. Sen 1998, s.17). Realizacja umowy polega na gotówkowym rozliczeniu zobowiązań, jakie wynikają z jego zmiany.


W przypadku finansowych kontraktów future transakcje konstruowane są na bazie instrumentów finansowych np. instrumenty dłużne lub indeksy finansowe. Jeśli chodzi o walutowe transakcje future, kontrakt obejmuje dostawę określonej ilości waluty obcej w konkretnym momencie w przyszłości w zamian za ustaloną kwotę (R.W. Kolb 1997, s.55).


Finansowe kontrakty future pojawiły się w latach 70-tych XX wieku. Najpierw prowadzony był obrót kontraktami walutowymi. Potem zaczęto handlować kontraktami future na stopy procentowe Na początku lat 80-tych XX wieku pojawiły się kontrakty future na indeksy akcji ( S. Młynarski 1999, s.9).


Kontrakt ten występuje w obrocie giełdowym, jest kontraktem standaryzowanym, a termin dostawy ustalany jest jako cały miesiąc (S. Młynarski 1999, s.10). Z reguły jest tak, że dostawa przedmiotu kontraktu nie ma miejsca, dlatego, że pozycja, która zawarł inwestor zostaje zlikwidowana przed końcem terminu dostawy. Dzieje się to na skutek zajęcia przez inwestora pozycji odwrotnej. Obie strony wnoszą depozyt, a kontrakt jest rozliczany każdego dnia przez Izbę Rozrachunkową.


Finansowe kontrakty future stanowią przedmiot bardzo intensywnego obrotu. Są to kontrakty na waluty, obligacje rządowe i indeksy giełdowe.


Autor: Magdalena Klejmont
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry