Ocena brak

Konsumpcja naturalna

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Zaspokajanie —> potrzeb konsumpcyjnych poza rynkiem; samozaopatrzenie. Do
k.n. zalicza się: 1) k. produktów i usług wytwarzanych we własnych gospodar-

stwach produkcyjnych (k. produktów żywnościowych wytwarzanych w in-
dywidualnych gospodarstwach rolniczych), 2) k. produktów z ogródków dział-
kowych i przydomowej hodowli drobiu, królików itp., 3) k. usług i produktów
wytwarzanych w —> gospodarstwie domowym (usługi naprawcze, osobiste,
remontowe), 4) k. z wymiany sąsiedzkiej, zwłaszcza na wsi (stanowiącej
najprostszą formę transakcji rynkowej). Zakres k.n. zmniejsza się w miarę wzrostu
poziomu gospodarczego. 

 

Podobne prace

Do góry