Ocena brak

Konstytucyjne podstawy ustroju Szwajcarii

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

1)Zasada federalizmu 

2)Demokracja bezpośrednia

3)Zasada demokratycznego państwa prawnego

4)Państwo socjalne

5)Zasada subsydiarności.

Demokracja bezpośrednia – znaczenie i specyfika szwajcarska.

- inicjatywa ludowa

• na żądanie 100 tys. obywateli

• częściowa lub całkowita zmiana konstytucji

- referendum

• obligatoryjne: na żądanie 100 tys. obywateli

* głosowanie narodu i kantonów

• fakultatywne: na żądanie 50 tys. obywateli lub 8 kantonów

Podobne prace

Do góry