Ocena brak

Konstytucyjna regulacja stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Rolę kościołów i związków wyznaniowych postrzega się przede wszystkim w aspekcie wolności wyznania.

Doświadczenia historyczne Polski, zwłaszcza rola kościoła katolickiego, nakazują włączenie kościołów i związków wyznaniowych do politycznych rozważań o społeczeństwie obywatelskim.

Daje temu wyraz Konstytucja wprowadzając do ustroju RP ogólną definicję roli Kościołów i związków wyznaniowych (niezależnie od indywidualnych gwarancji wolności sumienia i wyznania).

Konstytucja formułuje w tym zakresie 4 podstawowe zasady:

  1. równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych

  2. bezstronności (neutralności) państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych,

  3. poszanowanie autonomii kościołów i związków wyznaniowych, wzajemną niezależność oraz współdziałanie dla dobra człowieka i dobra wspólnego,

  4. stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę ministrów z właściwymi przedstawicielami tych związków.

W przypadku kościoła katolickiego – stosunki między nim a państwem reguluje (określa) – umowakonkordat – zawarta ze Stolicą Apostolską oraz ustawy.

Podobne prace

Do góry