Ocena brak

Konstytucyjna regulacja prawa do obrony w postępowaniu karnym

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Jest to jedno z najbardziej doniosłych praw jednostki i należy je rozumieć w 2 aspektach:

  1. w znaczeniu formalnym – oznacza prawo do posiadania obrońcy z wyboru, a jeśli to nie jest możliwe to obrońcy z urzędu

  2. w znaczeniu materialnym – ozn takie ukształtowanie procedury karnej, która stwarza oskarżonemu możliwość występowania jako pełnoprawnego uczestnika procesu.

Oznacza to też obowiązek zagwarantowania niezależności adwokatury i jej wysokiego poziomu fachowego.

Prawo do obrony nie dotyczy innych dziedzin postępowania sądowego, ale z innych przepisów konstytucyjnych można wydobywać ogólne prawo każdego do pomocy prawnej w postępowaniu sądowym.

Podobne prace

Do góry