Ocena brak

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – charakterystyka

Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012

 

Stany Zjednoczone jest jednym państwem o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej. Jeżeli chodzi o organizację władzy, to zdecydowano się na wprowadzenie koncepcji Monteskiusza, czyli trójpodziału władz na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Uznano, że te trzy władze powinny być „odrębne i niezależne”.

Najwięcej problemów mino z władzą wykonawczą .pod sam koniec obrad zdecydowano się na jednoosobowego prezydenta oraz niełączenie mandatu poselskiego ze stanowiskiem w aparacie wykonawczym. Starano się wprowadzić taki system władz, aby żadna nie osiągnęła przewagi. Prezydenta wyposażono w prawo veta w stosunku do ustaw Kongresu.

Z kolei parlament został wyposażony w impeachment, czyli prawo wszczęcia procedury usunięcia prezydenta z urzędu. Jeżeli chodzi o Kongres, to składał się on z dwóch izb. W senacie zasiadło po 2 przedstawicieli każdego stanu, bez względu na liczbę ludności, obszar i znaczenie.

W izbie Reprezentantów mieli zasiadać przedstawiciele każdego z 13 stanów, proporcjonalnie do liczby ludności. Senatorowie byli wybierani na okres 6 lat, natomiast posłowie (1 na 30 tys. mieszkańców) na 2 lata.

Do góry