Ocena brak

Konorskiego model pamięci

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

Konorskiego model pamięci - zwany teorią wzorców (—wzorce spostrzeżeniowe), nawiązuje w założeniach do —Pandemonium O.G. Selfridge'a i osiągnięć neurofizjologii (głównie do odkrycia przez D.H. Hubela i T. N. Wiesia detektorów cech fizycznych bodźca w korze mózgowej). K.m.p, zakłada, iż w umyśle (mózgu) człowieka znajduje się wiele wyspecjalizowanych, ściśle zlokalizowanych analizatorów percepcyjnych (wzrokowy, słuchowy, smakowy, kinestetyczny itd,), odpowiedzialnych za kodowanie, rekodowanie i dekodowanie napływających informacji. Budowa analizatora ma charakter piętrowy; każdy jego poziom składa się z odpowiednich jednostek gnostycznych, przy czym najniższe piętro analizatora stanowią jednostki recepcyjne, najwyższe zaś - jednostki gnostyczne związane z rozpoznawaniem bodźca w sposób całościowy; najwyższe piętro analizatora perecpeyjnego zbudowane jest z o wiele większej liczby jednostek gnostycznych niż niższe jego piętra; jest to możliwe dzięki tworzeniu się rozgałęzień dywergcncyjnyeh (dana jednostka odprowadza aksony łączące się z różnymi jednostkami wyższego piętra) oraz, w mniejszym stopniu, połączeń konwergencyjnych (zbieganie się aksonów z kilku jednostek piętra niższego w jednej jednostce piętra wyższego). Jednostki gnostyczne pracują w ten sposób, iż preferowane jest pobudzanie w kierunku pionowym (wstępującym i zstępującym) i hamowanie w kierunku poziomych połączeń między jedno-slkami. Zapamiętywanie polega na tym, iż w określonej (wolnej do tego momentu) jednostce gnostycz-ucj zakodowane zostają cechy pereypowanego bodźca; na poszczególnych piętrach analizatora odbywa się analiza i kodowanie coraz bardziej złożonych cech informacji bodźcowej. Ponowne pobudzenie określonych jednostek gnostycznych (np. w wyniku podania instrukcji, ekspozycji — wskazówki do od-iwarzania) powoduje przypomnienie tej informacji, W ramach K.m.p. wyróżnia się pamięć długotrwałą i krótkotrwałą (przemijającą). 

Podobne prace

Do góry