Ocena brak

KONIUSZ JANUSZ

Autor /szumik Dodano /09.04.2012

KONIUSZ JANUSZ, ur. 1 II 1934 w Sosnowcu-Niwce, prozaik, poeta, publicysta. W l. 1951-54 studiował w WSP w Katowicach, a 1965-68 na Uniw. Poznańskim. Działacz kult., współorganizator Lubuskiego Tow. Kultury w Zielonej Górze (1957). Należał do zespołu red. „Odry" (1958-61) i „Nadodrza" (1958-70), sekr. kolegium red. Rocznika Lubus. (1958-61) i Zeszytów Lubuskich (od 1966). Autor różnorodnych tematycznie tomików poet., utrzymanych w tonacji liryczno-refleksyjnej: Tempo krążenia (1958), Wokół słowa (1963), Ziemia w stopach (1970), Z Kaina i Abla (1984) oraz opowiadań obrazujących gł. psychikę i obyczaje współcz. człowieka - Wakacje z Julią (1964), Dialog w domu (1969), Bieg spod Maratonu do Aten (1976). Opracował m. in. podania i baśnie Ziemi Lubus. Złota dzida Bolesława (1970) oraz pamiętniki ludzi związanych z tym regionem Mój dom nad Odrą (1971). Otrzymał lubus, nagrodę kult. (1957) oraz nagrodę min. kultury i sztuki (1960). 

Podobne prace

Do góry