Ocena brak

KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Podstawą kongresu miało być "prawo publiczne", czyli zasady:

- restauracji - przywrócenie polityczno - ustrojowego stanu sprzed 1789r (jednak nie było to możliwe)

- legitymizmu (łac. legitimus - prawowity, słuszny) - wypływała z przekonania o boskim przeznaczeniu monarchów, a nie o ich wyborze przez lud. Taka władza miała być prawowita, jej prawa "historyczne" i nienaruszalne, a próby obalenia przez poddanych - nielegalne

- europejskiej równowagi - dotyczyła stosunków międzynarodowych sięgająca czasów oświecenia. Wg niej żadne z mocarstw nie powinno uzyskać hegemonii na kontynencie ani wzbogacić się terytorialnie bardziej niż pozostałe, a jednocześnie należało wynagrodzić ewentualne straty.

W XVIII w. ofiarą tej zasady padła Pl. W 1815r. w imię tej samej zasady sprzymierzenie przesuwali granice i tworzyli nowe państwa, likwidując inne.

Do najważniejszych spraw załatwionych na kongresie były:

- utworzenie Król. Zjedn. Niderlandów

- utworzenie Związku Szwajcarskiego

- potwierdzenie granic Francji z 1790r. wg ustaleń II pokoju paryskiego z 20 XI 1790r.:

Prusy dostały ~1/3 Saksonii, Gdańsk, Toruń i dept. Poznański i bydgoski, z których powstało Wlk. Xięstwo Poznańskie; Austria otrzymała okręg wielicki i tarnopolski; pozostała część b. X. Warszawskiego jako Król. Polskie została poprzez unię personalną zawiązana z Rosją; Kraków został wolnym miastem (RP Krakowska) pod protektoratem 3 zaborców; utworzono Związek Niemiecki (z 1 cesarstwa, 5 królestw, 28 xięstw i 4 wolnych miast).

"Święte Przymierze" było częścią systemu bezpieczeństwa zawartego między sprzymierzonymi mocarstwami. Jego drugą częścią był związek mocarstw. "Ś. P." Było osobistym paktem zawartym pod hasłami "sprawiedliwości, miłości bliźniego i zgody" przez suwerennych władców europejskich. Traktat nie nakładał na członków żadnych szczególnych obowiązków, dlatego przystąpiły do niego wszystkie pastwa europejskie oprócz: GB, Państwa Kościelnego i Turcji.

Podobne prace

Do góry