Ocena brak

Konfucjanizm

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Współczesne religie Zachodu koncentrują się na przykazaniach moralnych. Stworzony w Chinach przez Konfucjusza (551-479 p.n.e.) system od po­czątku dotyczył głównie etyki. W konfucjanizmie zachowały się tradycyjne formy kultu żywych i zmarłych przodków i stosunki społeczne wyra­żone w postaci szczegółowych zaleceń etycznych dotyczących postępowania. Jedna z najbardziej znanych maksym Konfucjusza - „nie czyń dru­giemu, co tobie niemiłe" ma obecnie swoje odpo­wiedniki we wszystkich niemal religiach świata.

Podobne prace

Do góry