Ocena brak

Konflikty wewnątrz społeczeństwa

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

W stabilnych społeczeństwach podziały na grupy społeczne mogą przetrwać setki, a nawet tysiące lat. Każde jednak zachwianie równowagi, na przy­kład kryzys ekonomiczny, wojna, wzrost liczby członków jednej z grup czy jej zasięgu terytorialne­go może prowadzić do konfliktu pomiędzy różny­mi grupami.
Konflikty wewnątrz społeczeństwa mogą przy­bierać wiele postaci. Może to być walka o dostęp do zmniejszających się zasobów lub wyraźne dys­proporcje w stanie majątkowym. Czasami rośnie znaczenie którejś z grup i jej członkowie zaczyna­ją domagać się przywilejów z tym związanych, często w postaci większego udziału we władzy. Często zdarza się, że któraś grupa po prostu staje się liczniejsza, lepiej wykształcona albo uświada­mia sobie swoją odrębność.
Często transformacja taka przebiega gwałtownie - mamy wtedy do czynienia z rewolucją, taką jak w XVIII-wiecznej Francji lub Rosji w wieku XX. Ostatnio jednak proces taki przybiera charakter pokojowej ewolucji, tak jak na przykład demokra­tyzacja rządów w Polsce.
W ciągu ostatnich kilku stuleci społeczeństwa gwałtownie rozwijały się pod względem technolo­gicznym. Zwiększyła się ilość wytwarzanych dóbr, nastąpił rozwój rolnictwa, podniósł się poziom edu­kacji i opieki medycznej. Wyraźnie podwyższył się standard życia przeciętnego obywatela. Postęp ten zaowocował również niezwykłym ożywieniem kontaktów pomiędzy dotychczas stosunkowo od­izolowanymi społeczeństwami. Stale rosnącemu tempu życia towarzyszą też, jak się wydaje, coraz częstsze konflikty pomiędzy poszczególnymi gru­pami społecznymi. W państwach demokratycznych istnieją mechanizmy ujmujące owe konflikty w ra­my prawne, dlatego przebiegają one zwykle łagod­nie; w państwach rządzonych w sposób autorytarny są one bardziej gwałtowne, często towarzyszy im przelew krwi.

Podobne prace

Do góry