Ocena brak

Konflikt serologiczny

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Jak wiadomo, istnieją 4 grupy krwi: 0, A, B i AB. Niezależnie od tych grup głównych istnieje jeszcze czynnik Rh, który jednak nie występuje u wszystkich osób, lecz u około 85%. Znaczy to, że na 100 osób 85 ma czynnik Rh-dodatni, a 15 osób tego czynnika nie ma — są to osoby z czynnikiem Rh-ujemnym.

Badanie grupy krwi i czynnika Rh u kobiety ciężarnej na początku ciąży ma ogromne znaczenie dla celów profilaktyki konfliktu serologicznego. Jeżeli z badania tego wynika, że matka ma czynnik Rh-ujemny, należy koniecznie zbadać krew ojca i jeżeli ojciec ma ten sam czynnik — niezgodności serologicznej nie ma. Natomiast jeżeli okaże się, iż u ojca występuje czynnik Rh-dodatni — wówczas istnieje niezgodność serologiczna i gdy płód odziedziczy czynnik Rh po ojcu — możę powstać konflikt serologiczny. Dlatego należy badać poziom przeciwciał u matki na początku ciąży co miesiąc, w drugiej połowie ciąży co 2 tygodnie, pod koniec ciąży — raz na tydzień.

Zwykle przy pierwszej ciąży ryzyko konfliktu serologicznego jest niewielkie, gdyż liczba przeciwciał nie jest taka duża, aby mogła uszkodzić płód. Zazwyczaj zwiększa się ona przy następnych ciążach i wtedy przeciwciała te mogą spowodować uszkodzenie płodu (niedokrwistość, żółtaczka).

Zmiany takie, jeżeli ich nasilenie jest duże, mogą być przyczyną wewnątrzmacicznej śmierci płodu albo zgonu noworodka’ lub ciężkiej jego choroby, wymagającej bardzo intensywnego leczenia z transfuzjami krwi wymiennymi włącznie. Jeżeli więc w ciąży stwierdza się niezgodność serologiczną, konieczna jest systematyczna kontrola poziomu przeciwciał, dalsze prowadzenie ciąży wymaga Wnikliwej analizy stanu płodu, badań jego rozwoju i stopnia uszkodzenia w łonie matki oraz rozwiązania ciężarnej w terminie, który pozwoli uratować płód przed zgonem wewnątrzmacicznym z powodu choroby hemolitycznej.

Na szczęście, konflikt serologiczny zdarza się rzadko i mimo około 10% niezgodności serologicznych u rodziców — obserwuje się go w około 1% ogólnej liczby porodów.

Obecnie zapobieganie konfliktowi serologicznemu polega na podawaniu immunoglobuliny anty-Rh (w pierwszych 2 dobach pp porodzie) kobietom, które urodziły dziecko z czynnikiem Rh + , a u których przedtem nie stwierdzono przeciwciał anty-Rh. Taka sytuacja może istnieć tylko przy pierwszej ciąży z niezgodnością serologiczną. Profilaktykę konfliktu serologicznego przez podanie immunoglobuliny anty--Rh powinno się stosować także u kobiet z czynnikiem Rh-ujemnym po poronieniu, gdy mąż ma czynnik Rh-dodatni, gdyż wtedy także może wystąpić uczulenie matki i powstanie u niej przeciwciał anty-Rh.

Konflikt w obrębie 4 grup głównych jest zjawiskiem występującym niezmiernie rzadko, ale może zaistnieć, zwłaszcza gdy matka ma grupę krwi 0, ojciec zaś — jedną z pozostałych.

 

Podobne prace

Do góry