Ocena brak

KONFEDERACJA GENERALNA NARODU POLSKIEGO

Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013

Ogłoszona przez Sejm 28 VI 1812, miała mobilizować Polaków do walki z Rosją. Z inspiracji Napoleona wzorowana na tradycjach dawnej Rzeczypospolitej, czym zamierzano zjednać sobie konserwatywną szlachtę w zaborze ros. Na jej czele stanął ks. Adam Kazimierz Czartoryski.

W rzeczywistości działaniem konfederacji kierowali: franc. amb. w Warszawie Dominiąue Pradt oraz min. skarbu Tadeusz Matuszewicz. Akt zawiązania konfederacji wpisano do metryki koronnej, po czym przystępowali do niej mieszkańcy poszczególnych ziem na sejmikach powiatowych, a także wojsko poi. Początkowy entuzjazm szybko się załamał, kiedy zorientowano się, że poza de-klaracjami nie pomyślano o żadnej organizacji wojsk.

Po paru tygodniach pozostała tylko Rada Generalna Konfederacji, zbierająca się co kilka dni na jałowych posiedzeniach. Napoleon, przejeżdżając 10 XII 1812 przez Warszawę w drodze do Paryża, obarczył Pradta odpowiedzialnością za niewykorzystanie tej szansy i odwołał go ze stanowiska.

Podobne prace

Do góry