Ocena brak

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar

Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar, dramat franc. w 5 aktach prozą A. Mickiewicza, powst. 1836, przeznaczony na scenę paryską; zachowane (w kopii B. Jańskiego z poprawkami autora) akty I i II wydał pośm. W. Mickiewicz w Drames polonais, Paryż 1867, i Melanges posthumes, S. I, tamże 1872. Do wystawienia oryginału, mimo poparcia G. Sand i A. de Vigny'ego, nie doszło; prapremiera pol. w przekł. wierszem T.A. Olizarowskiego w Krakowie 1 I 1872 (z uzup. przez tłumacza aktu III-V: 1893 tamże). Prozą tłumaczyli K. b.: P. Chmielowski, J. Kallenbach, J. Kasprowicz, A. Górski; próby rekonstrukcji podjęli m. in. S. Tarnowski (1895), A. Chorowiczowa (1922), J. Kleiner (1956).

Z dziejów konfederacji barskiej wybrał poeta epizod z 1772: zdobycie Wawelu przez oddział pod dowództwem franc. płka C.G. de Choisy, swobodnie jednak potraktował historię, wprowadzając do akcji K. Pułaskiego i ks. Marka. Wpleciona w hist. wydarzenia intryga skupia się wokół postaci dumnego Wojewody, skrycie sprzyjającego konfederatom, i jego córki Hrabiny, młodzieńczej miłości Pułaskiego, która ku oburzeniu ojca opuściła męża i przebywa w otoczeniu ros. Jenerał-Guberna-tora; akt I rozgrywa się w okupowanym przez wojska ros. Krakowie, akt II w dzikim pejzażu górskim. Dramat, przeznaczony dla widza obcego, odwoływał się do tradycji pol.-franc. sojuszu w walce z despotyzmem; Polskę przedstawiał jako kraj egzotyczny, z dbałością o efekty scen., a niewątpliwą szkodą dla realizmu historycznego. 

Przekł. A. Górskiego wyd. S. Pigoń w t. 3 Wyd. Nar. i Jubileuszowego, W. 1949 i 1955.

A. CHOROWICZOWA O „K.b." Adama Mickiewicza, W. 1922; W. HAHN „K.b." Adama Mickiewicza w uzupełnieniu Tomasza Olizarowskiego, „Pam. Lit." 1948; J. KLEINER Rekonstrukcja dalszego ciągu „K.b.", tamże 1956 z. specjalny; Z. MARKIEWICZ Próby wystawienia „K.b." w Paryżu, w: Pięć studiów z dziejów scenicznych dramatów Mickiewicza (zbiór.), Wr. 1968; Z. STEFANOWSKA Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza, w: Przemiany tradycji barskiej (zbiór.), Kr. 1972.

Zofia Stefanowska

Podobne prace

Do góry