Ocena brak

Koncyliaryzm

Autor /Eligia Dodano /23.11.2012

(łac. “zgromadzenie, sobór”). Teoria kwitnąca podczas wielkiej schizmy (1378-1417), kiedy to chrześcijaństwo zachodnie było podzielone przez okazywanie posłuszeństwa dwom, a nawet trzem papieżom.

Według niej najwyższa władza przysługuje soborowi powszechnemu niezależnie od papieża; Sobór Watykański II głosi, że kolegium biskupów istnieje w łączności z papieżem i działa pod jego przewodnictwem.

Zob. kolegialność, papież, pentarchia, sobór powszechny, Sobór Watykański II, Sobór w Bazylei, Sobór w Konstancji.

Podobne prace

Do góry