Ocena brak

KONCEPTUALIZM

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

KONCEPTUALIZM (nłc. conceptus = myśl, pojęcie, wyobrażenie) ang. conceptualism; fr. conceptualisme, notionnisme (1); nm. Konzeptualismus

1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia {-^ powszecłmiki /1 /), pośrednie między skrajnym -^ realizmem (3a) pojęciowym a -^ nominalizmem (1), przypisujące ogólność jedynie pojęciom (i ich odpowiednikom językowym — na­zwom ogólnym), ujmowanym jako abstra­kcje cech przysługujących wielu rzeczom jednostkowym. Rozróżnia się:

  1. konceptualizm psycholo­giczny, który pojęciom ogólnym (uniwersaliom) przypisuje byt nie fizyczny i nie idealny, lecz psychiczny, lub też utrzymuje, że pojęcia ogólne istnieją tylko w umysłach i wobec tego mają byt subie­ktywny (W. Ockham i jego szkoła);

  2. konceptualizm logiczny, według którego pojęcia ogólne nie są jedynie stanami psychicznymi, lecz pewnymi przedmiotami myśli istniejącymi w pod­miocie poznającym, a więc mają —> byt (C) czysto intencjonalny i mogą być całkowi­cie fikcyjne lub pozostawać w jakiejś rela­cji do obiektywnej rzeczywistości (Piotr Auriol i szkoła paryska).

    W filozofii nowożytnej podzielali kon­ceptualizm R. Descartes, J. Locke, G. W. Leibniz. Konceptualizm L Kanta można zinterpretować bądź jako konceptualizm psycłiologiczny, bądź jako konceptualizm logiczny.

    2. Konceptualizm socjologiczny — po­gląd F. Młynarskiego podkreślający rolę mowy w procesie utrwalania wytworów społecznych i określający ich realność nie jako rzeczy, lecz jako mnogości aktów międzyludzkich — podobnych do siebie i powtarzalnych.

 

KONCEPCJA ORGANIZMALNA syn.—> Organizmalizm.

Podobne prace

Do góry