Ocena brak

Koncepcja zburżuazyjnienia klasy robotniczej

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Zburżuazyjnienie- zauważalne w Anglii w XVIIIw. ktoś zmienia pracę robi kursy i z robotnika staje się pracownikiem handlu.

Procesy automatyzacji w produkcji sprawiają, że wykształcenie do obsługi maszyn powinno by wyższe. Po II wojnie w USA nastąpiło znaczne rozluźnienie, przedstawiciele klas urzędniczych zaczęli mieszka w tym samym miejscu i „miesza się” spędza czas w podobny sposób. Poza tym robotnicy zaczynają zarabia coraz więcej urzędnicy bez zmian, co umożliwiło robotnikom uczestniczenie w pewnym poziomie konsumpcji.

Zmieniło się przywiązanie robotników do związków zawodowych, zaczęli powoli głosowa na partie mieszczańskie.

A.Zweig zbadał przedsiębiorstwo angielskie („Robotnik w społeczeństwie dobrobytu”) na podstawie badań empirycznych nie były to badania reprezentatywne.

Dopiero Lockwood i Goldhope zdefiniowali pojęcie zburżuazyjnienia i usystematyzowali badania.

O zburżuazyjnieniu mówimy, gdy:

- Ich poziom materialny jest podobny

- Ich styl życia upodabnia się i oczekiwania są podobne

- Średnie klasy wchłaniają robotników do swojej klasy

Rezultat badań był taki, że robotnik angielski nie znajduje się w klasie średniej.

Cechą nowego robotnika jest to, że ma on instrumentalny stosunek do zakładu pracy i związków zawodowych. Praca jest wyłącznie środkiem do osiągnięcia celów. Taki pracownik w każdej chwili może zmieni pracę, gdy ktoś zaproponuje mu lepsze warunki finansowe.

Nowy” robotnik dysponuje siłą.

Podobne prace

Do góry