Ocena brak

Koncepcja praw naturalnych

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

(św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn, Hugo Grocjusz, Tomasz Hobbes) Prawo natury ma swe źródło w istocie człowieka, w jego rozumie, godności, naturze człowieka. Prawem tym są zatem pewne przyrodzone prawa jednostki, których nikt jej nie nadaje, a przynosi ona je sobie na świat w momencie urodzenia. Są nimi prawo do wolności, własności, godności itp. jednostki ludzkiej. Prawa te są wcześniejsze w swej genezie od państwa, stoją ponad prawem stanowionym, które określa w zarysie jego treść.

Prawodawcza działalność państwa ogranicza się jedynie do „ odkrywania” reguł prawa naturalnego. Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem. Prawa te mają wyższą moc, są ważniejsze niż prawo stanowione przez państwo. Państwo tworząc prawo obowiązujące uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie formułuje.

Podobne prace

Do góry