Ocena brak

KONCEPCJA POTENCJALNEJ ROŚLINNOŚCI NATURALNEJ I DYNAMICZNEGO KRĘGU ROŚLINNEGO

Autor /Herakles Dodano /23.02.2012

 

Krąg roślinności to najwyższa jednostka florystyczna systemu zbiorowisk. Obejmuje on całość zespołów roślinnych właściwych terytorialnym jednostkom geobotannicznym bardzo wysokiego rzędu.

Jest niemal regułą, że roślinność danej jednostki geobotanicznej przenika tu i ówdzie poza jej granice, wciskając się w głąb jednostek sąsiednich czy to w postaci wąskich języków, czy też oderwanych wysp.

O ile takie enklawy są florystycznie dostatecznie bogate, ich zespoły roślinne winne być zaliczone do tego kręgu roślinności, do którego należą tworzące je gatunki.

Jednakże niektóre klasy zespołów wykazują nawiązania do kręgów sąsiednich, a więc krąg roślinności danego terenu wykazuje się oprócz roślinności naturalnej, także roślinnością ekspansywną.

Podobne prace

Do góry