Ocena brak

Koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Położenie klasowe jest wyznaczane przez stosunki apriopriacji i stosunki własności – posiadanie i brak posiadania.

Weber wyróżnia 2 rodzaje klas:

a) klasy ekonomiczne

- klasy posiadania – określane przez różnice w posiadaniu – pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, robotnicy; negatywnie uprzywilejowania są ludzie, będący obiektem własności (niewolnicy, ubodzy)

- klasy zarobkowe – umieszczają na rynku dobra lub świadczenia, którymi dysponują

b) klasy społeczne u Webera to zbiorowość znajdująca się w sytuacji klasowej ze względu na:

- zaopatrzenie w dobra

- zewnętrzna pozycję życiową

- wewnętrzny los życiowy, który wynika z zamiaru i rodzaju władzy rozporządzania (lub jej braku) dobrami lub kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania świadczeń oraz określonego sposobu ich zastosowania w danym porządku gospodarczym dla uzyskania dochodu.

Podobne prace

Do góry