Ocena brak

Koncepcja dostępności kredytów

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

  • koncepcja dostępności kredytów – zakłada ona, że jeśli dochodzi do zmiany struktury płynnych zasobów pien. co powoduje obniżenie gotowości banków do udzielania kredytów a jednocześnie rośnie oprocentowanie kredytów a kredytobiorcy nie zaprzestają akcji kredytowej to zachowanie takie jest sprzeczne z koncepcją BC. W takim przypadku podaż kredytów pochodzących z banków oraz od pośredników finansowych musi zostać skierowana w kanały nieszkodliwe dla polityki stabilizacyjnej. Idea polega na skłonieniu kredytobiorców atrakcyjnymi stopami dochodowości pap. wart. przekraczającymi znacznie stopy % od kredytów dla krajowych podm. niebankowych do ograniczenia podaży kredytów tylko do kredytów dla państwa, które to kredyty zostaną zdeponowane w dłuższym okresie czasu w BC. W BC z środków z zaciągniętych kredytów odciąga z banków i pośredników finansowych taką samą ilość pieniądza BC ponieważ zgodnie z założeniem podaż kredytów jest absorbowana przez państwo, dochodzi do ilościowego ograniczenia dostępności kredytów dla przedsiębiorstw. Będą one musiały się dostosować do tej sytuacji i zmniejszyć wydatki finansowe kredytem.

Podobne prace

Do góry