Ocena brak

Komunikacja zwrotna

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Kolejnym czynnikiem demotywujacym pracowników jest brak informacji zwrotnej o ich pracy. I nie chodzi jedynie o pochwały, ale o systematyczną ocenę pracy podwładnego. Zadziwiające jest jak wiele osób oczekuje jakiejkolwiek oceny - usłyszenia o tym co robią dobrze, a co budzi zastrzeżenia i co należy skorygować. Przy czym informacja zwrotna musi być przekazywana w sposób konsekwentny i systematyczny. Ludzie potrzebują partnerskich relacji, w której traktowani będą jak osoby dorosłe, gotowe do przyjęcia krytyki i pochwały. Sprzyja to budowaniu morale zespołu i działa inspirująco na jego członków.

Często zgłaszanym czynnikiem demotywujacym jest źle przekazana krytyka. Problem ten ściśle związany jest z brakiem umiejętności asertywnych u menedżerów. Krytyka obejmująca osobę, a nie problem, wypowiadana w sposób świadczący o braku kultury osobistej, udzielana ostentacyjnie na forum grupy zawsze prowadzi do frustracji. Błędem w postawie menedżerów, jest również skupianie się na słabych stronach pracownika i podkreślaniu jego wad, a pomijanie umacniania go w tym, co robi najlepiej. Taka taktyka może spowodować jedynie efekt odwrotny. Pracownik zamiast zająć się korektą swojego zachowania, skoncentruje się na obronie własnej osoby.

Podobne prace

Do góry