Ocena brak

Kompleksowa teoria systemów

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Kompleksowa teoria systemów krytykuje rozumienie demokracji liberalnej w jej obecnej formie jako docelowego modelu organizacji politycznej świata.

Do lat siedemdziesiątych XX wieku próbowano stworzyć linearny model zmiany politycznej, natomiast od lat trzydziestych zaczął powstawać nowy paradygmat. Neguje on deterministyczną logikę i utrzymuje, że zmiany w systemach mają charakter probabilistyczny, a więc kierunek zmian systemów nielinearnych jest nieprzewidywalny. Stany ciągłości mogą być zakłócane okresami gwałtownych zmian. W naukach społecznych zaznaczył swój wpływ od lat siedemdziesiątych.

Według kompleksowej teorii systemów rozwojowi społeczeństwa sprzyja różnorodność, a nie uniformizacja i w tym kontekście globalizacja jest raczej osłabieniem niż wzmocnieniem dla demokracji.

Podobne prace

Do góry