Ocena brak

Kompleks oddechowy pnia mózgu

Autor /gruszka Dodano /21.05.2014

Neurony odpowiedzialne za generowanie rytmu oddechowego zlokalizowane w obrębie pnia mózgu noszą nazwę kompleksu oddechowego pnia mózgu (KOPM) - lyc. 4.10. Neurony te są ze sobą wzajemnie powiązane połączeniami synaptycznymi i otrzymują toniczną informację z:

a)    układu siatkowatego wstępującego pobudzającego (RAS),

b)    chemoreceptorów tętniczych,

c)    obszarów chemowrażliwych mózgu,

d)    receptorów obwodowych.

Toniczne informacje docierające do neuronów kompleksu oddechowego pnia mózgu są przez te neurony zamieniane na informacje rytmiczne. Z kolei te rytmiczne informacje przekazywane są przez neurony KOPM do motoneuronów zaopatrujących mięśnie zarówno wdechowe (neurony nerwu przeponowego zlokalizowane w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego, neurony .nerwów międzyżebrowych zewnętrznych zlokalizowane w odcinku piersiowym rdzenia kręgowego), jak i wydechowe (neurony nerwów międzyżebrowych wewnętrznych zlokalizowane w odcinku piersiowym rdzenia kręgowego).

W obrębie kompleksu oddechowego pnia-mózgu wyróżnić można dwie zasadnicze pule neuronów zlokalizowanych w różnych miejscach tego kompleksu, a mianowicie: pulę neuronów wdechowych (I), którą tworzą neurony aktywne podczas fazy wdechu, oraz pulę neuronów wydechowych (E), którą tworzą neurony aktywne podczas fazy wydechu. Neurony w obrębie każdej z pul są ze sobą wzajemnie powiązane połączeniami synaptycznymi pobudzającymi, natomiast pule neuronów są pomiędzy sobą powiązane połączeniami synaptycznymi hamującymi.

Podobne prace

Do góry