Ocena brak

KOMPETENCJE SENATU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

FUNKCJA USTROJODAWCZĄ- uchwalenie konstytucji razem z Sejmem, połączonym z Senatem w Zgromadzenie Narodowe. Prawo inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany konstytucji ( bezwzględna większość głosów ).

FUNKCJA PRAWODAWCZA- inicjatywa ustawodawcza ( komisja senacka lub 10 senatorów ). Prawo rozpatrywania każdej uchwalanej przez Sejm ( 30 dni) ustawy ( przyjąć, poprawki, odrzucić). Bierze udział w rozpatrywaniu ustawy budżetowej ( przyięcie lub poprawki ). Udział w wyrażaniu zgody na ratyfikacje niektórych umów międzynarodowych ( ustawa ergo ). Zgoda na referendum ogólnokrajowe przez prezydenta .

FUNKCJA KREACYJNA- dotyczy powoływania, obsady i odwoływania niektórych organów państwowych: zgoda na wybór RPO i prezesa NIK, 2 członków KRRiTV , I członek Komisji Selekcyjnej, 2 senatorów do KR Sądowniczej, 3 członków RPP. Ustala skład delegacji senatu do Zgromadzenia Międzynar. Senat nie ma funkcji kreacyjnej i kontrolnej wobec rządu. Komisje senackie nie kontrolują, nie powołuje się komisji śledczej. Dodatkowo opinia na życzenie prezydenta o skróceniu kadencji sejmu.

Podobne prace

Do góry