Ocena brak

KOMPARTMENTACJA, mikro kompartmentacja

Autor /IdaD Dodano /24.07.2013

Zróżnicowanie cytopłazmy komórek eukariotycznych, wynikające z jej podziału na wiele obszarów ograniczonych błonami białkowo-lipi-dowymi. Kompartmentacja pozwala na stworzenie w komórce szeregu odrębnych obszarów, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi warunkami. Poszczególne kompartymenty różnią się stężeniem substratów, produktów, ilością cząsteczek enzymów itp.

Umożliwia to jednoczesne prowadzenie wielu reakcji różnych szlaków biochemicznych, bez zbędnych interakcji. Dzięki istnieniu kompartmentów, komórki eukariotyczne wykazują większą niż prokariotyczne plastyczność w regulacji metabolizmu. Przykładowo kwasy tłuszczowe w mitochondriach ulegają szybkiej degradacji, natomiast w cytosolu są estryfikowane lub eksportowane.

Głównym przedziałem komórki jest ona sama, jako obszar oddzielony błoną komórkową od środowiska zewnętrznego. Błony wewnątrzkomórkowe ograniczają organelle (np. mitochondria, pla-stydy) oraz tworzą siateczkę śródplazmątyczną. Ta ostatnia tworzy największą ilość kompartmentów, począwszy od otoczki jądrowej, poprzez struktury takie jak aparat Golgiego, oleosomy, ciałka aleuronowe, aż po bardziej rozległe struktury, charakterystyczne dla danego typu komórek.

Przykładem może być ergastoplazma, zbudowana z licznych ciasno położonych obok siebie cystern siateczki śródpiazmatycznej, spotykana m.in. w komórkach nerwowych czy wydzielniczych.

Podobne prace

Do góry