Ocena brak

KOMPANIA

Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012

Towarzystwo; pielgrzymka; spółka handlowa; wojsk, pododdział, cżęść batalionu; z fr, cęmpagnie 'towarzystwo' od późn.-łać. companio 'wspólnie jedzący chleb; kompan' z panis 'chleb'.

Dla kompanii (dał się Cygan powiesić) przysł., dla towarzystwa. Dotrzymać (komuś) kompanii towarzyszyć; umieć dotrzymać kroku kompanom, sprostać im, być dobrym kompanem.

Kompania honorowa oddział wojska oddający honory wojskowe witanej osobistości. Kompanie handlowe stowarzyszenia kupców, zazw. do prowadzenia handlu zagranicznego, gł. w Anglii, Holandii, Francji, w XVII-XVIII w.

Kompania Handlu Czarnomorskiego polska kompania handl. działająca w 1778-87, załóż, przez bankierów warsz. i grupę magnatów dla wytyczenia nowych szlaków handl. przez M. Czarne (Chersoń), wobec utraty po I rozbiorze dostępu do Bałtyku i prohibicyjnych ceł nakładanych przez Prusy.

Kompania Hudsońska, Hudson's Bay Company, ang. kompania handl., która otrzymała przywilej od Karola II w 1670 na handel (gł. futrami i skórami) na terenach leżących na zachód i płn. zachód od Zatoki Hudsona, z poleceniem odkrycia płn.-zach. przejścia do Pacyfiku. Po wygaśnięciu przywileju w 1869 większość jej terytoriów przekazano, za odszkodowaniem, Dominium Kanady; zob. też Hudson Henry.

Kompania Ruska a. Moskiewska ang. kompania handl. działająca w 1554-1649, mająca prawo bezcłowego handlu w Rosji, przyznane jej przez Iwana IV Groźnego, i monopol na handel z państwem moskiewskim w Anglii.

Kompania Wschodnioindyjska, ang. East India Company, najpotężniejsza w dziejach kompania handl. zał. w 1600. W 1773-1858 zarządzała administracją polit. Indii. Po stłumieniu powstania (1858) podporządkowano posiadłości angielskie w Indiach bezpośrednio Koronie brytyjskiej, a w 1874 kompanię rozwiązano. Nazywano ją pop. John Company na wzór Jan Kompanie, pop. nazwy holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej 1602-1798. Kompanie, fr. matelotages, zob. Flibustierzy.

Podobne prace

Do góry