Ocena brak

Komory serca

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa. Jest to zawiązek części mięśniowej przegrody międzykomorowej.

Ramię przednie sierpa łączy się z przednią krawędzią kanału przedsionkowo-komoro-wego, ramię tylne z jego krawędzią tylną . Między tymi ramionami utrzymuje się otwór między komoro wy (foramen intervenlriculare), łączący obie komory. Otwór ten zostanie później zamknięty przez część błoniastą przegrody (pars membranacea septi) wyrastającą z krawędzi otworu między komorowego w kierunku opuszki serca. W utworzeniu części błoniastej bierze udział również przegroda pnia tętniczego i opuszki. Przegroda ta zawiązuje się w 4 tygodniu z dwu podłużnych fałdów wyrastających z wsierdzia pnia i opuszki. Fałdy te zrastają się następnie swymi wolnymi brzegami wewnętrznymi w przegrodę dzielącą wspólny pień tętniczy na aortę i pień płucny. W 7 tygodniu opuszkowa krawędź tej przegrody zrasta się z częścią przegrody błoniastej, wyrastającą z krawędzi otworu między komorowego, w całkowitą przegrodę błoniastą przecinającą komunikację między komorami. Równocześnie komora prawa zyskuje połączenie z pniem płucnym, komora lewa z aortą. Przegroda pnia tętniczego i opuszki biegnie po linii spiralnej : w swej dolnej części ustawia się w płaszczyźnie czołowej, w części środkowej krzyżuje płaszczyznę strzałkową, w odcinku górnym ponownie ustawia się w płaszczyźnie czołowej. W wyniku tego jej przebiegu pień płucny i aorta tworzą dwie okręcające się dokoła siebie spirale, przy czym podstawa pnia płucnego, wychodząca z komory prawej, układa się do przodu i nieco w prawo od podstawy aorty wychodzącej z komory lewej.

Równocześnie z powstaniem dwóch większych fałdów wspólnego pnia tętniczego, dzielących go na aortę i tętnicę płucną, w pniu tym powstają dwa równoległe fałdy mniejsze. Toteż gdy fałdy większe zrosną się w przegrodę pnia i zostaną przez tę przegrodę przepołowione, do światła aorty i tętnicy płucnej wpuklać się będą po trzy fałdy. Dwa z nich powstają z połówek fałdów większych i jeden z fałdu mniejszego (ryc. 70 b i c). Później części dalsze (wyższe) fałdów tych zanikają, części zaś bliższe leżące w podstawie pnia płucnego i aorty zostaną wydrążone od góry i przekształcone wpierw w kieszonki otwarte do światła aorty i pnia płucnego, później w zastawkę aorty i pnia płucnego (valva aortae et trunci puimonaiis).

Podobne prace

Do góry